برگزاری نودو یکمین جلسه شورای اسلامی شهر دستجرد با حضور مهندس طالعی

بازدیدها: 106به گزارش روابط عمومی شهرداری دستجرد، جلسه شماره 91 شورای اسلامی شهر دستجرد با حضور مهندس طالعی شهردار و مهندس رستمی مشاور سرمایه گذاری شهرداری به منظور پیگیری مسائل جاری شهر و تصویب لوایح شهرداری برگزار شد

جلسه شماره 65 شورای اسلامی شهر دستجرد

بازدیدها: 79به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری دستجرد، جلسه شماره 65 شورای اسلامی شهر دستجرد با حضور تمامی اعضاء به منظور پیگیری مسائلجاری شهر از جمله مواد زیر برگزار شد:سگهای ولگرد، لکه گیری و آسفالت معابر، همسان سازی قبور آرامستان و…