شهردار دستجرد قم
مشخصات فردی
نام و نام خانوادگیعلیرضا پوررستم
تاریخ و محل تولد ۱۳۵۷ کرج
پیشینه تحصیلی
1 فارغ التحصیل رشته اقتصاد (گرایش نظری)- دانشگاه علامه طباطبایی سال ۱۳۸۰
2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد شهرسازی (گرایش طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای) دانشگاه آزاد واحد قزوین سال ۱۳۸۷
پیشینه آموزشی
1 تدریس در دوره های مختلف آموزشی مدیریت شهری از جمله کارگاه تخصصی برنامه ریزی استراتژیک (راهبردی- عملیاتی) شهرداریها، ویژه شهرداران و اعضاء شورای اسلامی شهرها- پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس(۸ دوره).
2 مدرس گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی – واحد هشتگرد (از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱).
3 عضو و مدرس گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.
4 تدریس در دوره های آموزشی مدیران شهری – وزارت راه و شهرسازی (مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری).
5 تدریس در دوره های آموزشی مدیریت شهری – جامعه مهندسان شهرساز (۱۰ دوره).
6 مدرس گروه شهرسازی دانشگاه کمال الملک – نوشهر (از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱).
7 هدایت ۳۰ پایان نامه دوره کارشناسی رشته شهرسازی به عنوان استاد راهنما.
8 تدریس در دوره ها و کارگاههای شهرسازی دانشگاه آزاد پردیس.
9 مدرس دوره های ارتقاء پایه مهندسان شهرساز سازمان نظام مهندسی استان تهران.
سوابق شغلی و پژوهشی
1پژوهشگر منتخب شایسته تقدیر در پنجمین جشنواره پژوهش و آموزش سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در حوزه مدیریت شهری و روستایی در سال ۱۳۹۰ بخاطر تهیه طرح راهبردی توسعه گردشگری شهر کهک
2مدیر پروژه در طرح برتر کشور در پنجمین جشنواره پژوهش و آموزش سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در حوزه مدیریت شهری و روستایی در سال ۱۳۹۰ بخاطر تهیه طرح برنامه استراتژیک پنج ساله شهرداری خمین.
3مدیر پروژه در تدوین طرح چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه استراتژیک پنج ساله (راهبردی- عملیاتی) شهرداری کاشمر.
4مجری و مدیر پروژه در تدوین طرح چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه استراتژیک پنج ساله (راهبردی- عملیاتی) شهرداری قنوات قم.
5مدیر پروژه در تدوین طرح چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه استراتژیک پنج ساله (راهبردی- عملیاتی) شهرداری طرقبه.
6مجری و مدیر پروژه در تدوین طرح چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه استراتژیک پنج ساله (راهبردی- عملیاتی) شهرداری صفی آباد.
7مدیر پروژه در تدوین طرح چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه استراتژیک پنج ساله (راهبردی- عملیاتی) شهرداری داریون.
8مدیر پروژه در تدوین طرح چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه استراتژیک پنج ساله (راهبردی- عملیاتی) شهرداری سرعین.
9مدیر پروژه در تدوین طرح چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه استراتژیک پنج ساله (راهبردی- عملیاتی) شهرداری پیربکران.
10مدیر پروژه در تدوین طرح چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه استراتژیک پنج ساله (راهبردی- عملیاتی) شهرداری منطقه ۸ تهران.
11مدیر پروژه در تدوین طرح چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه استراتژیک پنج ساله (راهبردی- عملیاتی) شهرداری محمود آباد نمونه.
12مدیر پروژه در تهیه طرح تدوین نظام ارزیابی فنی، اقتصادی و امکان سنجی پروژه­های شهرداری تهران.
13مدیر پروژه در تهیه طرح امکان سنجی و طراحی اولیه پارکینگ طبقاتی چهار راه ولیعصر قزوین.
14مدیر بخش شهرسازی در پروژه ارائه الگوی طراحی سیمای شهری و ساماندهی نما و منظر خیابانهای شهر قاین.
15مدیر بخش شهرسازی در پروژه ارائه الگوی طراحی سیمای شهری و ساماندهی نما و منظر خیابانهای شهر بناب.
16مدیر بخش اقتصادی در پروژه طرح جامع بافت فرسوده نیشابور.
17همکاری در تهیه طرح توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی بوشهر.
18همکاری با کمیته آمایش، مسکن و شهرسازی ــ دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
19مسئول کمیته اجرایی در تهیه شیوه نامه تدوین برنامه ۵ ساله شهردایها در سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور.
20مشاور در تهیه برنامه راهبردی- عملیاتی شهرداری های اراک، شهرکرد، رشت، کرج.
21مشاور اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تهران در تدوین نظام ارزیابی پروژه های شهرداری تهران.
9 
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد
1 ارزیابی مطالعات اقتصادی در طرحهای توسعه شهری و ارائه پیشنهاداتی جهت ارتقاء جایگاه آن با رویکرد طرحهای CDS
2 ارزیابی مطالعات اقتصادی در طرحهای جامع شهری و ارائه پیشنهادات اجرایی جهت ارتقای آن، مجله شهر و ساختمان
3 مدل پیش بینی مسکن در استان کرمانشاه- مجله شهر و ساختمان شماره ۵۹ و ۶۰- اردیبهشت و خرداد ۹۰
4 گزارش کارگاه و همایش علمی مدیریت و برنامه ریزی شهری، توسعه گردشگری و زیباسازی شهر- مجله معماری همشهری.
5 شهرسازان ایرانی در استانبول- مجله معماری همشهری.
6 مبلمان شهری و خوانایی شهر- مجله معماری همشهری، بهمن 1390